Jan Sandorski

Jan Sandorski

Ur. 28.01.1940 Zm. 28.12.2018

Wspomnienie

Specjalista prawa międzynarodowego związany z poznańskimi uczelniami i MSZ, autor wielu publikacji na temat procesów poznańskich 1956 r. Urodził się w Poznaniu, gdzie w 1962 r. ukończył prawo na UAM i został pracownikiem naukowym. W latach 1978-84 był kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego. Pracował także w Akademii Ekonomicznej, gdzie był kierownikiem Zakładu Obrotu Międzynarodowego (1982-89), był rektorem Wyższej szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (1996-99). Wykładał także w USA, Nigerii, Rosji i na Słowacji. Był ekspertem polskiego MSZ za czasów Włodzimierza Cimoszewicza i doradcą polskiej delegacji na sesje Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przez wiele lat był prezesem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ.

Redakcja