Józef Tomasz Pokrzywniak

Józef Tomasz Pokrzywniak

Ur. 16.01.1947 Zm. 15.01.2017

Wspomnienie

Badacz historii literatury, specjalista od polskiego oświecenia, był współautorem najpopularniejszego licealnego podręcznika dla klas pierwszych „Starożytność - Oświecenie”. Józef T. Pokrzywniak urodził się w Czempiniu. Po studiach polonistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1970 r. został asystentem w Zakładzie Historii Kultury Polskiej. Doktoryzował się w 1978 r., w 1994 r. habilitował się (z komedii Krasickiego), a w 2001 r. został profesorem zwyczajnym. W 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność” UAM i jako redaktor naczelny prowadził związkowy miesięcznik „Środowisko”. Pod pseudonimem Tomasz Ostowiak publikował artykuły w drugim obiegu. Przez dwie kadencje kierował Instytutem Filologii Polskiej UAM i Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej. Profesor był także członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN i Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz przewodniczącym Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymał również m.in. odznakę Zasłużony dla Miasta Kalisza. Zainicjował porozumienie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Miejską Biblioteką Publiczną w Kaliszu, dzięki któremu kaliscy czytelnicy zyskali dostęp do najnowszych książek i czasopism polonistycznych.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: UAM