Adam Rąpalski

Adam Rąpalski

Ur. 19.07.1944 Zm. 04.10.2019

Wspomnienie

W 1990 r. współorganizował w Krakowie wystawę poświęconą dziejom AK „Nasza droga do Niepodległości”, która stała się zalążkiem Muzeum Armii Krajowej. Kierował nim przez 13 lat. Adam Rąpalski był absolwentem Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, przez wiele lat prowadził antykwariat w centrum Krakowa. Po wprowadzeniu stanu wojennego tworzył i kolportował wydawnictwa drugiego obiegu. Był rozpracowywany przez SB w ramach akcji „Działacze” jako członek Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska związany ze środowiskiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Po 1989 r. krakowscy kombatanci ze Związku Żołnierzy Armii Krajowej postanowili stworzyć pierwsze w Polsce muzeum historii AK na bazie prywatnych pamiątek z czasów wojny. Na apel o ich przekazywanie byli żołnierze i ich rodziny odpowiedzieli błyskawicznie – szybko w zbiorach tworzącej się placówki znalazło się 5 tys. eksponatów, ich liczba rosła. W 1990 r. Związek Żołnierzy AK w Krakowie zajął budynek Muzeum Lenina w Krakowie, gdzie otworzył ekspozycję „Nasza droga do Niepodległości”, w której organizację zaangażował się Rąpalski. Wystawa została przeniesiona później do budynku powojskowego przy ul. Wita Stwosza. W 2000 r. muzeum stało się jednostką samorządową Krakowa i Małopolski, a Rąpalski jego dyrektorem. Po wielkiej przebudowie siedziby muzeum 27 września 2012 r. zwiedzający mogli oglądać zbiory w nowej przestrzeni i aranżacji. Jako dyrektor Adam Rąpalski ostro oprotestował pomysł zaproszenia na inaugurację Stanisława Mikulskiego, który nie tylko grał agenta radzieckiego i żołnierza LWP, ale też był członkiem KC PZPR. Rąpalski przestał kierować muzeum po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Jan Graczyński / Agencja Gazeta