Robert Kwaśnica

Robert Kwaśnica

Ur. 22.10.1948 Zm. 28.09.2018

Wspomnienie

Współzałożyciel Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP przekształconej w 2007 r. w Dolnośląską Szkołę Wyższą, pełnił funkcję jej rektora, a później prezydenta. Jako pedagog specjalizował się w dydaktyce, filozofii wychowania i pedagogice ogólnej. Prof. DSW Robert Kwaśnica był też pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Uniwersytetu Zielonogórskiego. Należał do Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, był współzałożycielem kwartalnika „Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja”. W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Kamila Kubat / Agencja Gazeta