Jan Dowgiałło

Jan Dowgiałło

Ur. 29.02.1932 Zm. 15.05.2019

Wspomnienie

Pierwszy polski ambasador w Izraelu po przywróceniu stosunków dyplomatycznych w 1990 r. Jan Dowgiałło urodził się w Nowomalinie na Wołyniu w ziemiańskiej rodzinie. Oboje rodziców stracił podczas wojny. Maturę zdał w Gdyni, studiował najpierw chemię w Gdańsku, potem geologię w Poznaniu i we Wrocławiu. Łączył pracę zawodową jako geolog z działalnością naukową na Wydziale Geologii UW. W 1973 r. rozpoczął pracę w Zakładzie (później Instytucie) Nauk Geologicznych PAN jako kierownik Samodzielnej Pracowni Hydrogeologii. Prof. Dowgiałło specjalizował się w hydrogeologii, hydrogeotermii i hydrogeochemii izotopowej, był autorem lub redaktorem wielu publikacji, w tym „Słownika geologicznego”. Był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego i przewodniczącym Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów oraz ekspertem ONZ w Indiach i w Jemenie. W 1990 r. został ambasadorem Polski w Izraelu, pierwszym od zerwania stosunków dyplomatycznych przez władze PRL po wojnie sześciodniowej (1967). W 1993 r. prof. Dowgiałło zainicjował stworzenie Katedry Historii i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Katedra zaczęła działać sześć lat później, a prof. Dowgiałło był jej wykładowcą. Działacz „Solidarności”, kierował organizacją związkową w PAN. Należał do Towarzystwa Ziemiańskiego, był członkiem władz Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Archiwum