Ignacy Pardyka

Ignacy Pardyka

Ur. 1950-07-31 Zm. 2019-05-19

Wspomnienie

Ostatni wojewoda kielecki, objął funkcję na rok przed reformą terytorialną. Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał stopień doktora. Od 1978 r. pracował w Katedrze Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Świętokrzyskiej. Działał w „Solidarności”, na początku lat 90. szefował uczelnianej komisji zakładowej związku. Od 1993 r. pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, w którym odpowiadał za sprawy planowania i rozwoju województwa. W 1998 r. Ignacy Pardyka został wojewodą, ostatnim w dziejach województwa kieleckiego. Po utworzeniu województwa świętokrzyskiego przez dwa lata był dyrektorem departamentu w MSWiA. Później znów pracował jako nauczyciel akademicki, był też prorektorem Wyższej Szkoły Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach.

Redakcja