Edmund Wnuk-Lipiński

Edmund Wnuk-Lipiński

Ur. 04.05.1944 Zm. 04.01.2015

Wspomnienie

Znany socjolog był cenionym wykładowcą, autorem wielu publikacji naukowych, a także pisarzem science fiction. Prof. Edmund Wnuk-Lipiński urodził się w Suchej na Pomorzu. Wywodził się z kaszubskiej rodziny. W 1961 roku zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcące w Bytowie, później ukończył studia socjologiczne w Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 1992 roku. Wcześniej, wiosną 1989 roku, Edmund Wnuk-Lipiński brał udział z ramienia opozycji demokratycznej w obradach Okrągłego Stołu, potem był doradcą Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W latach 1991-93 organizował i był pierwszym dyrektorem Instytutu Studiów Politycznych PAN, a przez wiele lat przewodniczył radzie naukowej tego instytutu. Współtworzył Collegium Civitas, był m.in. prezydentem i rektorem tej uczelni w latach 2006-12. Wszedł w skład Rady Służby Cywilnej oraz Narodowej Rady Integracji Europejskiej, był dyrektorem Instytutu Spraw Publicznych. Koordynował i brał udział w kilkunastu międzynarodowych projektach badawczych dotyczących elit, struktur społecznych oraz przemian demokratycznych. Był autorem wielu książek z dziedziny socjologii, ale także - napisanej jeszcze w czasach PRL - trylogii science fiction o Apostezjonie: "Wir pamięci", "Rozpad połowiczny", "Mord założycielski". W 2011 roku prof. Wnuk-Lipiński został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Adam Kozak / Agencja Wyborcza.pl