Andrzej Trzebski

Andrzej Trzebski

Ur. 02.02.1928 Zm. 05.07.2017

Wspomnienie

Nestor polskiej fizjologii, współautor dwutomowego podręcznika „Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej”, z którego uczyły się całe pokolenia adeptów medycyny. Związany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, w 1971 r. został profesorem. Pełnił na uczelni m.in. funkcje prorektora ds. nauki, dziekana Wydziału Lekarskiego oraz szefa Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka (1967-98). Prof. Trzebski wypromował 17 doktorów nauk medycznych i 9 doktorów habilitowanych. Naukowo zajmował się neuroregulacją układu krążenia i oddychania oraz mechanizmami nadciśnienia tętniczego. W 1973 r. był konsultantem naukowym filmu „Iluminacja” Zanussiego. Członek rzeczywisty PAN był przewodniczącym Wydziału Medycznego PAN, wiceprezesem Polskiej Akademii Umiejętności, prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Chemorecepcji Tętniczej, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Został wyróżniony honorowym doktoratem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: WUM