Zdzisław Mrugalski

Zdzisław Mrugalski

Ur. 22.04.1930 Zm. 22.10.2017

Wspomnienie

Zegarmistrz przez całe życie, ceniony konstruktor w dziedzinie mechaniki precyzyjnej, nauczyciel pokoleń inżynierów mechaników, w tym także zegarmistrzów. Przeszedł do historii budową repliki zegara na Zamku Królewskim w Warszawie. 17 września 1939 r. o godz. 11.15 po niemieckim bombardowaniu stanęły wskazówki zegara na wieży Zygmuntowskiej. W tym położeniu wskazówki zatrzymały się aż do wysadzenia zamku przez hitlerowców w 1944 r. W latach 70. zamek odbudowano. W czynie społecznym odtworzenia zegara na wieży zamkowej podjął się Warszawski Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników. Zdzisław Mrugalski (razem z Władysławem Zaleskim i Markiem Górskim) wszedł w skład zespołu fachowców, którzy budowali nowy zegar. Replika zegara została uruchomiona 19 lipca 1974 r. Mrugalski zawodu zegarmistrza zaczął uczyć się jako 13-latek, w 1948 r. uzyskał tytuł czeladnika, później ukończył liceum zegarmistrzowskie i studiował na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Został na uczelni jako pracownik naukowy - w 1991 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1997 - zwyczajnym. Pełnił też funkcję dziekana macierzystego wydziału. Był także dyrektorem Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych Politechniki Warszawskiej. Przez cały czas pozostał jednak czynnym zegarmistrzem. Zdzisław Mrugalski był współautorem dziewięciu patentów, napisał ponad 140 publikacji, w tym ok. 40 artykułów w czasopismach naukowych na temat konstrukcji drobnych mechanizmów i urządzeń precyzyjnych, mechanizmów zegarowych, przekładni zębatych i mikromechanizmów. Jego śmierć członkowie Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków uczcili zatrzymaniem publicznych zegarów na minutę, dokładnie o 11.15.

Michał Wojtczuk

Zdjęcie profilowe: Archiwum