Krzysztof Jawor

Krzysztof Jawor

Ur. 29.02.1956 Zm. 10.03.2018

Wspomnienie

Miał ledwo 24 lata, gdy powstała „Solidarność”. Już we wrześniu 1980 r. był jednym z założycieli związku w częstochowskim Wełnopolu. Nigdy nie pchał się na pierwszy plan, bo zawsze był osobą do zadań trudnych i żmudnych. 13 grudnia 1981 r. nie został internowany, więc od razu zaczął organizować podziemną „S” i pomoc dla tych, którzy internowani zostali. W maju 1982 r. przekonał koleżanki z Wełnopolu, by zamanifestowały z biało-czerwonymi opaskami na rękach. Wtedy WRON go zauważyła i internowała. Trafił do Łupkowa. Wyszedł w lipcu i od razu zajął się organizowaniem manifestacji w rocznicę Porozumień Sierpniowych. Dzień przed nią znów został internowany. Przesiedział do grudnia. Wyszedł i dalej działał. Kolportował podziemne pisma „CDN”, „Solidarność żyje”. Wpadł w kwietniu 1984 r. Z aresztu wyszedł w lipcu, bo objęła go amnestia. Znów zaangażował się w działalność Komitetu Obrony Interesów Społecznych. Tym razem skończyło się na kolegium i wysokiej grzywnie. Raz tylko, w 1985 r., uznał, że trzeba się wycofać. Kolegom i koleżankom z podziemia powiedział, że syn, który mu się właśnie urodził, jest najważniejszy na świecie i powinien mieć tatę na miejscu, a nie w więzieniu. Gdy jednak w 1988 r. zaczęły powstawać Komitety Obywatelskie, znowu ruszył do pracy. To, że w Częstochowie udały się wybory 4 czerwca 1989 r., jest w znacznej mierze zasługą Krzysztofa Jawora. Wziął na siebie organizacyjną część kampanii wyborczej. Rok później szefował kampanii Częstochowskiego Komitetu Obywatelskiego do samorządu. Po wyborach pracował w częstochowskim biurze delegata pełnomocnika ds. reformy samorządowej. Potem przez lata robił to, co wychodziło mu doskonale - jako miejski urzędnik wyborczy organizował kolejne głosowania na terenie miasta. Za ponad 20 lat pracy przy organizacji wyborów Państwowa Komisja Wyborcza uhonorowała go okolicznościowym medalem. W grudniu 2016 r. wraz z innymi działaczami częstochowskiego demokratycznego podziemia odebrał przyznany mu przez prezydenta RP Medal Wolności i Solidarności.

Dorota Steinhagen

Zdjęcie profilowe: Grzegorz Skowronek / Agencja Gazeta