Leszek Żabiński

Leszek Żabiński

Ur. 1947-08-18 Zm. 2019-09-19

Wspomnienie

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 2012-2016. Specjalista marketingu i zarządzania marketingowego. Leszek Żabiński urodził się we Wrocławiu, gdzie ukończył studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Ekonomicznej i doktoryzował się na tej samej uczelni przekształconej wówczas w Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego. W 1979 r. związał się z Katowicami. Najpierw pracował w katowickim oddziale Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, a od 1993 r. także w Głównym Instytucie Górnictwa. Od początku lat 80. pracował w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Od 1984 r. był prorektorem ds. dydaktyki, a od 1987 r. dyrektorem Instytutu Rynku i Konsumpcji. W 1991 r. prof. Żabiński objął kierownictwo Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego. W latach 2002-2008 pełnił funkcję dziekana wydziału zarządzania, a w 2012 r. został wybrany na rektora. Po zakończonej kadencji nie starał się o reelekcję. Prof. Żabiński był autorem ponad 350 publikacji z zakresu marketingu i zarządzania marketingowego, polityki rynkowej, turystycznej i konsumpcji. Należał m.in. do rad naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Był członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Edukacji Narodowej.

Magdalena Warchala