Miłowit Kuniński

Miłowit Kuniński

Ur. 10.09.1946 Zm. 09.06.2018

Wspomnienie

Historyk filozofii i filozof polityczny, prezes krakowskiego konserwatywnego stowarzyszenia Ośrodka Myśli Politycznej, członek redakcji pisma „Civitas. Studia z filozofii polityki”. Prof. Kuniński był wieloletnim pracownikiem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w przeszłości także jego dyrektorem. Pracował również w Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu. Działał w Narodowej Radzie Biznesu przy Prezydencie RP. Był autorem takich publikacji jak „O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym”, „Osobowość w miejsce cnoty. O upadku etyki i polityki” i „Konserwatyści wobec kryzysu Unii Europejskiej oraz zmian społecznych i politycznych zachodzących w głównych krajach członkowskich UE i w USA”.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Youtube.com/Ten Ośrodek Myśli Politycznej