Andrzej Makowiecki

Andrzej Makowiecki

Ur. 05.05.1939 Zm. 11.10.2019

Wspomnienie

Wybitny historyk literatury, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teatralnej, przewodniczący jury teleturnieju „Wielka gra”, juror Nagrody Nike. Andrzej Makowiecki ukończył liceum im. Reja w Warszawie i polonistykę na UW (1963). Doktorat obronił w 1968 r. Po Marcu’68 został zesłany do pracy w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego, pracował także w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Do stolicy wrócił w 1981 r. i przez 20 lat kierował Zakładem Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, a następnie pracował w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Równolegle był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W 1995 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Jako historyk literatury szczególnie zajmował się okresem pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Napisał m.in. „Młodopolski portret artysty” (1971), „Tadeusz Żeleński (Boy)” (1974), „Trzy legendy literackie Przybyszewski – Witkacy – Gałczyński” (1980), „Młoda Polska” (1981), „Wokół modernizmu. Szkice” (1985), „ Słownik postaci literackich” (2000) i „Warszawskie kawiarnie literackie” (2013), a także podręczniki literatury dla licealistów i studentów polonistyki. Pełnił wiele funkcji, m.in. dyrektora Instytutu Filologii Polskiej na Filii UW w Białymstoku (1980-81), prodziekana ds. studenckich Wydziału Polonistyki UW (1984-87), dyrektora Instytutu Literatury Polskiej UW (1987-93), dziekana Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST (1989-93), przewodniczącego Zespołu Nauk Humanistycznych w Komisji Ekspertów przy Ministrze Edukacji Narodowej (1995-2001), wicedyrektora ds. studiów i studentów w Kolegium MISH UW (1996-2005). Był członkiem Rady Akademii Artes Liberales od chwili jej powstania w 2008 r. W latach 1994-2001 przewodniczył jury w teleturnieju „Wielka gra”, a do 2006 r. był także głównym ekspertem i autorem pytań z literatury polskiej oraz trzecim ekspertem z literatury francuskiej. W latach 2004-06 był jurorem literackiej Nagrody Nike. Był członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, należał do Komitetu Nauk o Literaturze PAN.

Redakcja