Jan Strzałko

Jan Strzałko

Ur. 31.01.1943 Zm. 15.08.2016

Wspomnienie

Autor podręczników, artykułów i haseł do encyklopedii, redaktor naukowy i tłumacz. Prof. Jan Strzałko był związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. W latach 1987-2012 kierował w nim Zakładem Ekologii Populacyjnej Człowieka w Instytucie Antropologii. Tytuł profesora uzyskał w 1989 r. po ośmiu latach od złożenia wniosku przez UAM w związku z niekorzystną opinią ówczesnych władz politycznych. W pierwszych latach pracy naukowej zajmował się szkieletem człowieka, w tym czynnikami wpływającymi na zmienność kośćca, badał też tzw. populacje pradziejowe na podstawie materiałów kostnych pochodzących z wykopalisk. Później zainteresował się biologicznymi podstawami zachowań społecznych człowieka: atrakcyjnością fizyczną i kryteriami doboru płciowego, a także stereotypami rasowymi i ksenofobią. W latach 1984-85 był dziekanem Wydziału Biologii, a następnie w latach 1990-96 prorektorem ds. naukowych UAM. Do 2011 r. był też redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Przegląd Antropologiczny - Anthropological Review”. W 2013 r. był jednym z sygnatariuszy listu w obronie Ewy Wójciak, dyrektorki Teatru Ósmego Dnia. Prezydent Poznania Ryszard Grobelny mówił, że chciałby ją odwołać, bo na Facebooku obraziła papieża Franciszka. Stawał też w obronie Pracowni Pytań Granicznych, gdy władze UAM chciały ją wcielić w struktury jednego z wydziałów. Profesor został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: UAM