Tadeusz Krauze

Tadeusz Krauze

Ur. 1934 Zm. 08.01.2019

Wspomnienie

Emerytowany profesor Hofstra University, matematyk i socjolog, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Tadeusz Krauze studia matematyczne ukończył na Uniwersytecie Łódzkim w 1955 r. Doktorat z socjologii uzyskał w 1974 r. w USA na New York University. Przez wiele lat był profesorem socjologii na Hofstra University w Hempstead (USA), a w latach 1985-88 kierował tamtejszym wydziałem socjologii. Jako naukowiec zajmował się problemami stratyfikacji społecznej i socjologii nauki, a także metodami matematycznymi socjologii. Przez ponad 20 lat był redaktorem „International Journal of Sociology”. Członek międzynarodowych, amerykańskich i polskich towarzystw naukowych.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Polskie Towarzystwo Matematyczne