Barbara Jaruzelska

Barbara Jaruzelska

Ur. 1931 Zm. 29.05.2017

Wspomnienie

Pierwsza dama Polski od 31 grudnia 1989 r. do 22 grudnia 1990 r., gdy prezydentem był generał Wojciech Jaruzelski. W chwili poznania swojego przyszłego męża Barbara Jaruzelska była artystką wojskowego zespołu pieśni i tańca. Pobrali się w 1960 r. w Szczecinie. Wojciech Jaruzelski był wtedy dowódcą stacjonującej tam 12. Dywizji Zmechanizowanej WP. Było to jej drugie małżeństwo. Już po ślubie Jaruzelska ukończyła korespondencyjnie liceum dla pracujących. W 1969 r. obroniła pracę magisterską na temat „Aproksymatywne systemy nauczania niemieckiego w szkołach średnich". Pracę doktorską poświęciła mitowi Elektry od Sofoklesa do Hauptmanna. Barbara Jaruzelska była wykładowcą w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta