Zenon Aleksandrowicz

Zenon Aleksandrowicz

Ur. 11.10.1940 Zm. 26.04.2019

Wspomnienie

Były prorektor gdańskiej Akademii Medycznej, biochemik przez wiele lat związany z Zakładem Chemii Fizycznej. Zenon Aleksandrowicz urodził się w Wilnie. W 1963 r. ukończył studia lekarskie na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Już jako student działał w Kole Biochemicznym i był zastępcą asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizjologicznej. W latach 1974-1975 przebywał na stażu naukowym w Institute of Enzyme Research w Madison, gdzie pracował nad oddychaniem komórkowym i funkcją mitochondriów. Od 1994 r. był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 1993-96 i 2002-08 był prodziekanem wydziału lekarskiego, od 1996 r. pełnił funkcję prorektora ds. dydaktyki i spraw studenckich. Od 1967 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Otrzymał Nagrodę im. Parnasa za najlepszą pracę doświadczalną opublikowaną w kraju w 1980 r. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1988) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003).

Redakcja