Józef Surowiak

Józef Surowiak

Ur. 02.12.1924 Zm. 23.01.2017

Wspomnienie

Biolog, twórca Polskiej Szkoły Chronobiologicznej. Autor ponad 40 oryginalnych prac naukowych z zakresu rytmów biologicznych. Józef Surowiak podczas wojny był żołnierzem 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Studiował na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aresztowany przez UB w listopadzie 1948 r., w więzieniu przebywał do 1954 r. W 1957 r. uzyskał tytuł magistra, pięć lat później otrzymał tytuł doktora. Pracę habilitacyjną obronił w 1968 r. Pełnił funkcję dziekana (1975-81) i prodziekana (1972-75) Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Był również dyrektorem Instytutu Zoologii (1974-75) oraz kierownikiem Zakładu Fizjologii Zwierząt (1976-95). Członek Komitetu Nauk Fizjologicznych Polskiej Akademii Nauk i prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Armii Krajowej.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Archiwum