Włodzimierz Krzyżosiak

Włodzimierz Krzyżosiak

Ur. 28.01.1949 Zm. 21.12.2017

Wspomnienie

Wybitny chemik i biolog, członek korespondent PAN, kierował Zakładem Biomedycyny Molekularnej w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Poznaniu. Włodzimierz Krzyżosiak urodził się w Rawiczu. Chemię studiował w Opolu, doktorat uzyskał w Instytucie Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie podjął pracę w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Habilitację uzyskał w 1984 r., a tytuł profesorski - w 1993 r. W pracy naukowej zajmował się początkowo kwasami nukleinowymi, potem zagadnieniami genetycznymi związanymi z powstawaniem chorób nowotworowych. Jako pierwszy odkrył w polskiej populacji nowe mutacje w genach BRCA1 i BRCA2 w raku sutka i jajnika. Badał także podłoże dziedzicznych chorób neurologicznych, jak pląsawica Huntingtona. Był współautorem ponad 120 publikacji naukowych dotyczących zagadnień chemii organicznej, biologii molekularnej i problematyki biomedycznej.

Marcin Wesołek

Zdjęcie profilowe: Karolina Sikorska / Agencja Gazeta