Aleksander Jackowski

Aleksander Jackowski

Ur. 19.01.1920 Zm. 01.01.2017

Wspomnienie

Historyk sztuki, etnolog, znawca i badacz sztuki naiwnej, kurator wystaw sztuki nieprofesjonalnej w Polsce i za granicą. Swoje zainteresowania zawdzięczał spotkaniu z Nikiforem. Przez niemal pół wieku (1952-98) Aleksander Jackowski redagował kwartalnik „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”. Do 1984 r. kierował Pracownią Sztuki Nieprofesjonalnej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Był członkiem Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Był autorem kilku książek, m.in. „Sztuka ludu polskiego (1965), „Świat Nikifora" (2005), „Polska sztuka ludowa" (2002). Najważniejsza jednak dla niego była publikacja z 1995 roku - „Sztuka zwana naiwną". Urzekła go postać Nikifora. Od niego zaczęła się pasja Jackowskiego. „W 1954 r. moja współpracownica napisała z Krynicy: Jest tutaj Nikifor, bardzo interesujący. Powinieneś go poznać, przyjedź . To był taki człowiek jakby z innego świata, zafrapował mnie. Sztuka ludowa była ciekawa socjologicznie, nie artystycznie, jako przejaw kultury społeczności chłopskiej, wierzeń, obrzędów. Natomiast przy Nikiforze spotkałem się z człowiekiem niezniszczonym przez szkoły, przez akademie, który miał osobowość. A jednocześnie był znakomitym artystą" - opowiadał „Wyborczej" Jackowski.

Natalia Szostak