Hasło powinno zawierać: wielką literę, małą literę, cyfrę, minimum 8 znaków.

Lub