Zdzisław Machoń

Zdzisław Machoń

Ur. 26.09.1929 Zm. 12.02.2023

Wspomnienie

''Na każdym miejscu i o każdej dobie, Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.''

Pogrążeni w żałobie.