Dariusz Maciejewski

Dariusz Maciejewski

Ur. 08.01.1944 Zm. 14.04.2022

Wspomnienie

mgr inż. Dariusz Maciejewski 1944-2022 W dniu 20 kwietnia 2022 roku na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie-Mościcach z wielkim żalem pożegnaliśmy naszego Kolegę Dariusza Maciejewskiego, wieloletniego Członka Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału w Tarnowie. Kolega Dariusz w latach 1983-1990 był Prezesem Koła nr 5 przy Zakładach Mechanicznych w Tarnowie, oraz w latach 1984–1990 Członkiem Zarządu Oddziału SEP w Tarnowie. Jego zasługą było opracowanie dokumentacji umożliwiającej powołanie do życia w 1988 roku do dzisiaj aktywnie działającego Ośrodka Rzeczoznawstwa przy Oddziale SEP w Tarnowie. Ośrodek Rzeczoznawstwa, który został przemianowany w kolejnych latach na Izbę Rzeczoznawstwa stał się ważnym instrumentem działalności Oddziału w znacznym stopniu wspomagającym aktywność Kolegów Członków SEP posiadających kierunkową specjalistyczną wiedzę w określonych branżach elektryki. Jako wieloletni doświadczony wynalazca i racjonalizator - miał na swym koncie zgłoszonych i zarejestrowanych 26 patentów - wpłynął na upowszechnię tej unikalnej wiedzy w środowisku SEP i przyczynił się do pozyskania przez Kolegów działających w naszej organizacji technicznej dodatkowych umiejętności potwierdzanych nadanymi uprawnieniami „Specjalisty”, „Rzeczoznawcy” czy też „Weryfikatora”. Posiadał nadaną przez Zarząd Główny SEP w Warszawie w 1985 roku – Srebrną Odznakę Honorową SEP, zaś w 2005 roku otrzymał Złotą Odznakę Honorową SEP. Nasze ostanie wspólne spotkanie z Kolegą Dariuszem Maciejewskim miało miejsce w trakcie uroczystych obchodów 50-lecia Oddziału Tarnowskiego SEP w dniu 11 września 2020 roku w Tarnowie. Poniżej pamiątkowe zdjęcia ze spotkania z Kolegami, którzy w raz z nim tworzyli początki Oddziału w okresie jego powołania do życia w 1970 roku. Informacje o działalności Kol. Dariusza można również znaleźć w publikacji - Monografii „Oddział Tarnowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich w latach 1970-2020” maj 2020 roku wydajnej z okazji 50-lecia Oddziału Tarnowskiego SEP, oraz w nr 62 Biuletynu SEP Oddziału Tarnowskiego. http://www.sep-tarnow.com.pl/nr-62-pa-dziernik-2019.html.

Stowarzszenie Elektryków Polskich