Edward Gryszka

Edward Gryszka

Ur. 06.10.1927 Zm. 22.02.2022

Wspomnienie

Edward Gryszka urodził się 6 października 1927 w Szczekocinach. Był najmłodszym z ośmiorga dzieci Jana i Walerii z domu Góreckiej. W wieku 15 lat wstąpił do tajnej Polskiej Organizacji Zbrojnej i przyjął pseudonim “Mąciciel”. Rok później na podstawie scalenia przeszedł do Armii Krajowej. W maju 1944 roku odbył szkolenie w oddziale partyzanckim pod dowództwem ppor. “Pola”. Po zakończeniu działań wojennych, nie ujawnił się i nadal pozostawał w konspiracji. Po przejściu frontu Armii Radzieckiej przez rodzinną miejscowość: Szczekociny, w maju 1945 roku roku, wziął udział w akcji wyeliminowania oficera NKWD, który przybył na Ziemię Kielecką, by rozpracować siatkę działającej w czasie wojny na tym terenie Armii Krajowej. W wyniku udziału w akcji, został zmuszony do ukrywania się i opuszczenia rodzinnego domu. Wyjechał na Śląsk, podjął, przerwaną przez wojnę, naukę w szkole średniej. Na krótko przed maturą w 1948 roku został przez bezpiekę odnaleziony i aresztowany. Wyszedł na wolność dzięki amnestii. Do późnych lat 70. figurował w kartotekach PRL jako tzw. “wróg ludu”. Poddawany był systematycznej obserwacji. Wg dokumentów IPN, w 1948 roku został skazany zaocznie na 15 lat pozbawienia wolności za inny, błędnie przypisywany mu czyn. Został zrehabilitowany dopiero w roku 2017. Na przestrzeni lat był uhonorowany szeregiem odznaczeń, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r., Krzyżem Partyzanckim oraz Medalem Wojska. W roku 1990 otrzymał Krzyż Armii Krajowej, a pięć lat później odznakę Weterana Walk o Niepodległość. W roku 2007 został mianowany Porucznikiem Wojsk Lądowych. W roku 2016 z rąk Prezydenta RP uhonorowany Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości, piątym w kolejności odznaczeniem cywilnym nadawanym osobom, które w latach 1939-1956 jako ochotnicy lub podejmując się służby ponad wymaganą od nich miarę stanęły w obronie niepodległości Państwa Polskiego. Po wyjściu z więzienia i po zdaniu matury, podjął studia. W 1952 roku otrzymał dyplom ukończenia Studium Spółdzielczego na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1959 roku uzyskał tytuł inżyniera budownictwa lądowego o specjalności instalacje sanitarne na Wydziale Budownictwa Politechniki Krakowskiej. Pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Krakowie oraz w Miejskim Biurze Projektów. Zaangażowany społecznie, uczestniczył w pracach m.in. Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa. Pracował przy budowie wielu znanych krakowskich obiektów: m.in. Hotelu Cracovia, kina Kijów i domu towarowego Jubilat. Równocześnie całkowicie oddany był opiece nad swoją żoną Danutą, cierpiącą na przewlekłą i nieuleczalna chorobę przez prawie 20 lat. Troszczył się o nią do końca Jej dni w 2006 roku. Odszedł na wieczny spoczynek dnia 22 lutego 2022 roku po krótkiej i ciężkiej chorobie. 3 marca 2022, po mszy św. w Bazylice NSPJ oo. Jezuitów w Krakowie, prochy Edwarda spoczęły na Cmentarzu w Batowicach. Odszedł jako ostatni ze swojego pokolenia rodziny Gryszków. Edward pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wzór do naśladowania. Był dla rodziny przykładem oddania, skromności, konsekwencji i nieugiętości. Służył nam zawsze radą i oparciem. Z niezmierna pokorą przyjmował wszystkie zrządzenia losu, nie tracąc nigdy pogody ducha i optymizmu. Cześć Jego Pamięci.

Rodzina